Menu

Between idea and reality

Refleksje nad ekonomią, polityką i prawem

.Nienowoczesna. Krytyka wybranych pozycji programu z liberalnego punktu widzenia.

moonunit222

Do czasu opublikowania programu .Nienowoczesnej łudziłam się, że będę miała na kogo głosować. Wybaczałam wpadki, takie jak ta z października 2015 r., gdy członek partii Petru wraz z członkami innych nie-prawicowych partii apelowali o ograniczenie wolności słowa i prawa zgromadzeń.

Nieczęsto zdarza się, że przedstawiciele rywalizujących komitetów spotykają się na wspólnej konferencji prasowej, to dowód na to, że temat jest bardzo ważny - przekonywał Bartłomiej Ciążyński, kandydat na posła Zjednoczonej Lewicy. - Spotkaliśmy się, żeby wspólnie wyrazić sprzeciw. Nie zgadzamy się na mowę nienawiści w naszym kraju. Dlatego apelujemy do prezydenta Wrocławia o to, żeby nie wydał zgody na organizację marszu narodowców we Wrocławiu. Rafał Dutkiewicz powinien przeciwstawić się brunatnej fali - mówił Ciążyński. 

Czytaj więcej: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/9000618,kandydaci-do-parlamentu-apeluja-do-dutkiewicza-by-zablokowal-marsz-narodowcow,2,id,t,nk.html

Wolność ma to do siebie, że jest jedna dla wszystkich. Inaczej nie byłaby wolnością, a dyktaturą, totalitaryzmem, absolutyzmem, przymusem, reżimem, zależnością, niewolnictwem. Drodzy .Nienowocześni, jeżeli chcecie móc wyjść w liczbie 10.000 na ulicę (10.000 .Nienowoczesnych?), by maszerować, głosząc swoje idee, musicie najpierw pozwolić na marsz narodowcom. O ile marsz nie będzie stanowić bezpośredniego zagrożenia dla życia i mienia, a jego uczestnicy nie naruszą przepisów karnych, tj. powstrzymają się od nawoływania do rasizmu, nazizmu, faszyzmu – narodowcy mają prawo do manifestowania swoich zapatrywań na rzeczywistość, choćbyście wy czuli do nich wstręt. A jeżeli naruszą przepisy karne, wtedy należy wszcząć proces karny z urzędu. 

Przypominam popularny cytat z angielskiej pisarki Evelyn Beatrice Hall: „Nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę broniła twego prawa do ich głoszenia” oraz z George’a Orwella: „Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć”.

W naszej euroatlantyckiej cywilizacji po przełomie oświeceniowym ostateczną podstawą do ograniczeń wolności słowa mogą być jedynie prawa i swobody innych osób. Jeżeli tej zasady nie szanujecie, to nie jesteście tylko .Nienowocześni, ale wręcz .Przednowocześni. Pokazujecie mentalność plemienną, choć aspirujecie do państwowców.

Jak mawiał Wojciech Sadurski, „Demokracja ma swoją cenę, a wolność słowa zachowuje swą wartość, nawet gdy powoduje ból i szok”.

Czy wasze wartości, drodzy .Nienowocześni, nie przetrwają, jeżeli waszych antagonistów nie postraszy się blokowaniem ich marszu?

10 miesięcy później czytamy w świeżo opublikowanym  programie .Nienowoczesnej:

 1. Będziemy bronili podstawowych praw
  każdego obywatela, jakimi są wolność
  wypowiedzi i prawo własności.

Jak miło, że „każdy Polak” ma prawo do głoszenia poglądów. Deklarujecie umiłowanie wielkich wartości, a przemycacie zamordyzm:

 1. Wprowadzimy przepisy ograniczające
  lub delegalizujące działalność organizacji
  o charakterze rasistowskim, szowinistycznym
  i szerzącym nienawiść wobec słabszych
  oraz organizacji anarchistycznych,
  występujących przeciwko państwu i jego
  instytucjom. Będziemy bronić państwa przed
  ekstremizmami i populizmem z lewej i prawej
  strony sceny politycznej.

Czy jesteście tak słabi, by bać się utopijnych anarchistów? Stawiacie ich obok rasistów i szowinistów. W Polsce działa Federacja Anarchistyczna, która tak oto zareagowała na powyższy punkt programu .Nienowoczesnej:

Od 27 lat pozostajemy grupą nieformalną i taką planujemy pozostać. Ruchów nieformalnych nie da się zdelegalizować. Tak jak nie da się zdelegalizować idei, nie da się też zdelegalizować pokrzywdzonych i słabych, w imieniu których występują anarchiści. Będziemy dalej z taką samą mocą angażować się w ruchy lokatorskie, ruchy pracownicze, w działalność na rzecz budowania aktywnych i świadomych postaw obywatelskich. Bez względu na partyjne programy i ustanawiane bez naszego udziału prawo.

https://fakrakow.wordpress.com/2016/09/12/anarchisci-odpowiadaja-nowoczesnej/

Niezależnie od licznych definicji, Państwo tworzą, stanowią i modyfikują homines sapientes. Państwo wytworzyło się po innych formach organizacji społecznej, takich jak ród, klan, plemię. Powstanie państwa było najwyraźniej potrzebą naszego gatunku. „Organizacje anarchistyczne występujące przeciwko państwu”, które .Nienowoczesna chciałaby zdelegalizować, to siły wytwarzające napięcie mogące wpłynąć pozytywnie na przyszły kształt państwa. Pan Petru powinien wiedzieć, że nigdy w historii nie istniała w pełni anarchistyczna organizacja społeczeństwa i naprawdę nie ma się kogo bać. A krytyka przymusowej organizacji, jaką jest państwo wg nowoczesnej definicji, jest na miejscu, bo państwo nie jest sacrum.

 1. Dopilnujemy, by państwo było neutralne
  światopoglądowo i ideologicznie. Nie
  narzucało jakiejkolwiek wizji – politycznej,
  religijnej czy osobistej. Zadbamy o to, by
  każdy Polak miał pełne prawo do głoszenia
  swoich poglądów oraz do wyboru swoich
  indywidualnych życiowych postaw.

Państwo neutralne światopoglądowo? Nie narzucające jakiejkolwiek wizji? Rozumiem, że przymusowe ubezpieczenia zdrowotne i społeczne to nie jest narzucanie socjalistycznej wizji?  Przymusowa edukacja szkolna, w której wpaja się dzieciom określone „wartości”, to nie jest narzucanie wizji? Prawica, lewica, konserwa i libera są wolne od ideologii i światopoglądu?

 1. W szkołach za wzór patriotyzmu stawiani
  będą nie tylko wodzowie i żołnierze, ale też
  naukowcy (Kopernik, Czochralski, Curie-
  -Skłodowska), reformatorzy i politycy
  (Grabski, Mazowiecki, Bartoszewski)
  czy przedsiębiorcy (Cegielski). Chcemy
  wychowywać młode pokolenie Polaków
  w przekonaniu, że w czasie pokoju aktem
  patriotyzmu jest solidne wykonywanie
  swojej pracy.

Czy reformatorzy i politycy będą wybierani przez państwo neutralne światopoglądowo reprezentowane przez .Nienowoczesną? 

Dalej w programie .Nienowoczesnej jest sekcja III pt. „Polska wspólnotą wolnych ludzi”, a w niej:

 1. Realizując zasadę indywidualnej
  wolności, stworzymy warunki, które nie
  będą hamowały rozwoju przedsiębiorczości,
  wolności słowa i wolności wyboru własnego
  stylu życia. Nie pozwolimy żadnej partii czy
  organizacji na zniewalanie obywateli.

Och, jak milutko! Usypiamy czujność, by później w części „Pomoc społeczna dopasowana do indywidualnych potrzeb” czytać:

 1. Świadczenia społeczne
  i socjalne będą dostępne tylko dla osób
  podporządkowujących się podstawowym
  wymaganiom profilaktycznym, w tym
  obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

Chcecie pod przymusem zebrać podatki oraz składki ZUS, by potem uzależnić należne mi świadczenia od odstąpienia od konstytucyjnego prawa dysponowania moim własnym ciałem. Jeśli nie poddam się badaniom i szczepieniom (czytaj: poświęcę swoje prawa dla rzekomego dobra ogółu), nie otrzymam tego, za co zapłaciłam jako podatnik. Gdyby wam naprawdę zależało na profilaktyce, przyjrzelibyście się suszeniu gryki glifosatem z Roundupu przez polskich rolników; zachęcilibyście kobiety w ciąży do poddawania się badaniom na obecnośc HIV, by dzieci nie otrzymywały wirusa drogą wertykalną - bez straszenia odmową przyjęcia dziecka do przedszkola, jeżeli kobieta badaniom się nie podda; wzorem Kanady i Danii zaproponowalibyście zbanowanie tłuszczów trans, itd. Ale wiem, że nie zależy. Wolicie metody nakazowo-zakazowe.

Przypominam, że Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej dotychczas nie ratyfikowała Europejskiej Konwencji Bioetycznej Rady Europy, stanowiącej, że dobra jednostki nie można podporządkować dobru ogółu. Po jej ratyfikacji argument, że osoba niezaszczepiona zagraża innym, zyskałby status mowy osoby skorumpowanej.

Na koniec chcę was uświadomić, że obywatel widzi i myśli. I nabrać się na piękne ogólne hasła i pozornie czyste intencje już nie da.

 

 

 

 

 

 

© Between idea and reality
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci