Menu

Between idea and reality

Refleksje nad ekonomią, polityką i prawem

Demografia 2017 cz. 1: dane

moonunit222

W moich czasach wczesnoszkolnych, czyli w latach osiemdziesiątych, zachwalano polską demografię – byliśmy społeczeństwem bardzo młodym. Na przełomie lat 1970 i 1980 jako jedyni w Europie doświadczyliśmy wyżu demograficznego – z niego pochodzę także ja sama. W rekordowym roku 1983 urodziło się aż 723 tys. dzieci.

Piramida_wieku_PL_1985_kopiaŹródło: populationpyramid.net

Po upadku PRL, w latach 1990 i 2000, nastąpił szybki i silny spadek liczby dzietności, wieszcząc zmianę struktury demograficznej – dołek zanotowaliśmy w 2003 r, gdy na świat przyszło zaledwie 351 tys. noworodków. 

Obecnie, w 2017 r., piramida wieku wygląda tak:

Piramida_wieku_PL_2017_jpg

Źródło: populationpyramid.net

Na dole powyższej piramidy widać nieśmiały „wyżyk” demograficzny, zbyt słaby, by zrównoważyć wcześniejsze silne wyże lat 1950 i 1970/80.

Piramida wieku w Polsce w roku 2030 najprawdopodobniej będzie wyglądać tak:

Piramida_wieku_PL_2030_jpg

Źródło: populationpyramid.net

A za 33 lata będzie nas 33 mln:

Piramida_wieku_PL_2050_jpg

Źródło: populationpyramid.net

A tak przedstawiają się zmiany stanu ludności wg GUS. 

Stan_ludnosci_GUS_01

Źródło: GUS (stat.gov.pl)

Istotnym dla demografii parametrem jest współczynnik dzietności kobiet: określa on liczbę dzieci przypadającą na jedną kobietę. W Polsce współczynnik ten jest obecnie niepokojąco niski: w roku 2015 wynosił 1,29, podczas gdy minimum konieczne do zastępowalności pokoleń to 2,1-2.15.

Wspczynnik_dzietnoci_GUS_01

Następstwem niskiego współczynnika dzietności będzie spadek absolutnej liczby ludności Polski, który rozpocznie się już za 3 lata:Demografia_PL_flow_chart_011Źródło: populationpyramid.net

Kolejny ważny parametr to współczynnik urodzeń - określa on liczbę urodzeń żywych na 1000 mieszkańców. W 2016 r. wynosił 10 promili wg GUS.

Przyrost naturalny ludności w pierwszym kwartale 2016 był ujemny i wynosił 11,5 tys. (-0,6 promili) wg GUS.

Obecnie wciąż jesteśmy społeczeństwem stosunkowo młodym, ale w obliczu braku istotnych pozytywnych trendów i zmian, nieunikniony jest szybki spadek udziału dzieci i młodych w ogóle populacji oraz skokowy przyrost liczby starszych. Zmiana ta istotnie odciśnie swoje piętno na życiu naszego kraju,

 

CDN

 

 

© Between idea and reality
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci